Työhyvinvointi ja valmennus

Tarjoamme yrityksille henkilöstön ja liiketoiminnan kehittämistä, valmentamista ja kouluttamista. Johtajien ja esimiestehtävissä toimivien sparraus, johtoryhmä- ja tiimityöskentelyn parantaminen, muutosprosessien läpivieminen mukaanlukien outplacement palvelu.

Henkilöstön ja liiketoiminnan kehittäjä, valmentaja ja kouluttaja

Sari Kailangolla on 20 vuoden kokemus liike-elämästä esimiestehtävistä, johtoryhmätyöskentelystä ja johtamisesta. Hän on työskennellyt niin Suomessa kuin ulkomaillakin tehden johtamis-, esimies- että yhteistyötä eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa. Motivoituneet, innostuneet ja sitoutuneet ihmiset saavat aikaan huipputulosta, uudistuvat organisaatioiden mukana ja nostavat liiketoiminnan uudelle tasolle. Peruskulmakiviä menestykseen ovat ihmisten välisen vuorovaikutuksen toimivuus, keskinäinen arvostus ja luottamus.

Hänen kiinnostuksensa ihmisiin, vuorovaikutukseen ja organisaatiokulttuureihin johdatti hänet syventämään osaamistaan valmistuen psykologian maisteriksi Bergamon yliopistosta, Italiasta 2018. Opinnot lisäsivät ymmärrystä mm. ihmisen kehityksen, persoonallisuuden, motivaation, tunteiden, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja pyykkisen hyvinvoinnin näkökulmista.

Nyt Sari tarjoaa osaamistaan johtamisen kehittämiseen, muutoksen tukemiseen, organisaation ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tässä hänen vahvuutenaan ovat vankka liiketoimintaosaaminen, ihmisten syvällinen ymmärtäminen sekä kokemus kouluttajana ja valmentajana. Toteutus voidaan tehdä joko suomen tai englannin kielellä.

Tietoa sparrausryhmästä löydät tältä sivustolta.

Otathan yhteyttä, niin keskustellaan.

Lisätietoja

Pin It on Pinterest