Tunnekeskeinen parisuhdekurssi

Seuraavat kurssit 2021:

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi 5-7.11.2021.

Viikonloppukurssilla lisääntyvät sekä oma itsetuntemus että ymmärrys parisuhteesta.
Ilmoittaudu nyt!


Parisuhde Paremmaksi -viikonloppu 5-7.11.2021

Kurssin tavoitteet:

  • Teillä on kurssin jälkeen läheisempi suhde
  • Osaatte tunnistaa oman ja toisen roolin riidassa ja pysäyttämään riidan
  • Osaat tunnistaa ja ilmaista tarpeistasi paremmin
  • Uskosi teihin kahteen ja teidän suhteeseenne lisääntyy
  • Keskusteluyhteytenne paranee
  • Kuulette myös toisten kokemuksia
Kurssin kolme parisuhteen tärkeää osa-aluetta:
Ensimmäisessä osiossa tutkitaan parisuhteen vuorovaikutusta ja pinnan alla vaikuttavia tunteita. Hahmotetaan erimielisyyksien ja riitojen taustalla oleva prosessi, ns. negatiivinen vuorovaikutuksen kehä ja opitaan hallitsemaan sen haitallista vaikutusta parisuhteelle. Riitoja käydään läpi prosessinomaisesti, jotta voidaan tehdä havaintoja siitä, mitä niissä tapahtuu ja mikä niissä on tärkeä huomata. Opettelemme tunnistamaan oman osuutemme ja pysäyttämään erimielisyyden tai riidan hetket sekä päättämään ne yhdessä sopien, etteivät ne jää auki.
Toisessa osiossa tutkitaan parisuhteen vuorovaikutusta, omia odotuksia toisen käyttäytymiselle ja omia reaktioitamme, jos toinen ei huomaa täyttää, usein epäsuorasti ilmaistuja, toiveitamme. Tutkimme myös sitä, miten voisimme tuoda omia tärkeitä toiveitamme esille turvallisessa ilmapiirissä, jossa voimme luottaa siihen, että tulemme hyväksytyksi omana itsenä omien tarpeiden ja toiveiden kanssa.
Kolmannessa osiossa tarkastellaan läheisyyden ja seksuaalisuuden teemaa parisuhteessa. Se on keskeinen osa parisuhdettamme, mutta se on usein niin herkkä osa-alue, että siitä on vaikea keskustella kumppanin kanssa loukkaamatta toista tai loukkaantumatta itse. Puhumisen sijaan saatamme tehdä tulkintoja tilanteista perustuen toisen reaktioihin, kokea tulevamme torjutuksi ja meillä saattaa herkästi herätä epäilys siitä, haluaako toinen olla kanssani tai välittääkö hän minusta.

Kurssilla pysähdytään pohtimaan omia näkemyksiä ja tuntemuksia. Sen lisäksi jaetaan omaa kokemusta toiselle ja tehdään tehtäviä yhdessä, jotta kuullaan toisen kokemus, joka on usein hyvin erilainen kuin mitä uskomme. Kurssi on intensiivinen ja ryhmäkoko on pieni, maksimissaan neljä paria. Kurssilla on kaksi ohjaajaa, joten pareilla on mahdollista saada myös henkilökohtaista ohjausta.

INTENSIIVIKURSSI perjantaina klo 17:00-20:00, lauantaina ja sunnuntaina klo 10:00-16:00 Helsingin keskustassa.
Kurssi on 15 tuntia ja hinta on 375 euroa per pari. Varausmaksu 50 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Kurssin ohjaajina toimivat Sari Kailanko, PsM ja Iiro Leino, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti
Ilmoittaudu heti, koska paikat täyttyvät nopeasti!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: [email protected]
 

 

Lisätietoja

 

Suosituksemme Tunnekeskeiseen parisuhdekurssiin:

“Osallistuimme Sari Kailangon järjestämään Tunnekeskeiseen parisuhdekurssiin. Olimme kurssilla kaksin ja sen takia saimme yksilöllistä valmennusta, joka huomioi meidän tilanteen ja tarpeet. Koska ilmapiiri oli turvallinen, uskalsimme avautua ja saimme ymmärryksen toistemme käyttäytymiseen ja niiden taustoihin. Tavoitteenamme oli löytää uusia eväitä pitkän parisuhteen kehittämiseksi. Sari käytti useita harjoituksia läheisyyden löytämiseksi ja tunnesuhteen vahvistamiseksi. Saimme viikonlopusta uusia tapoja ilmaista tunteitamme, ymmärrystä toistemme tunteisiin sekä yhteiseloa kasvattavia kokemuksia.
Suosittelemme lämpimästi intensiivijaksoa kaikille pariskunnille. Kuten Matti totesi, tämä on ollut kaikista käymistämme kursseista paras. Sarin ammattitaito ja läsnäolo oli ainutlaatuista.”
Lämpimästi kiittäen
Leila ja Matti

 

Eroseminaari -viikonloppu 8-10.2021

Kurssin tavoitteet:

Kaikkien omien tunteiden läsnäolo ja kohtaaminen luottamuksellisessa ilmapiirissä
Oman itsetuntemuksen lisääntyminen
Parisuhteen vuorovaikutuksen ja riitatilanteiden parempi ymmärrys
Eron vaikutusten laajuuden hahmottaminen itseen ja ympäristöön
Oman itsetunnon vahvistaminen ja voimavarat

Kurssin osa-alueet:

Ensimmäisenä osa-alueena käsitellään päättynyttä parisuhdetta, eroprosessia ja sen herättämiä tunteita, kuten surua, vihaa tai pettymystä. Eron synnyttämät tunteet koetaan usein ristiriitaisilta ja ne saattavat jatkua odotettua pidempään, kuten syyllisyys ja sen työstäminen. Arvioidaan omaa tilannetta ja omia voimavaroja tässä hetkessä selviämiseen.

Toisena osa-alueena tutkitaan vanhemmuutta uudessa tilanteessa ja vuorovaikutusta vanhempien välillä. Pohditaan eroa lapsen näkökulmasta mm. lapsen reaktioita eroon ja sitä, että lasten suhteet vanhempiin ja isovanhempiin olisi tärkeä säilyttää läheisinä näin suuressa muutostilanteessa.

Kolmantena osa-alueena keskitytään omaan identiteettiin, itsetuntoon ja sen rakentamiseen. Pohditaan yksin olemista, sen merkitystä, ja mahdollisia uusia parisuhteita. Itsetuntemus omasta roolista, tarpeista tai toiveista ja käyttäytymisestä parisuhteessa oman kiintymyssuhde ja parisuhdehistorian näkökulmasta auttaa rakentamaan uutta parisuhdetta tulevaisuudessa.

INTENSIIVIKURSSI 1-2.2.2020 lauantaina ja sunnuntaina klo 10:00-16:00 Helsingin keskustassa.

Kurssi on 12 tuntia ja hinta on 345 euroa per henkilö. Varausmaksu 50 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssin ohjaajina toimivat Sari Kailanko, PsM ja Iiro Leino, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti

Ilmoittaudu heti, koska paikat täyttyvät nopeasti!

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: [email protected]

Pin It on Pinterest