Tietoa yrityksestä

TAVOITE

Päämääränämme on olla auttamassa jokaista löytämään jälleen ilo omaan elämäänsä ja hyvä olo omissa tärkeissä ihmissuhteissa.

Tärkeä ihmissuhde voi parhaimmillaan tuoda elämäämme turvallisuutta ja voimme luottaa siihen, että emme ole yksin, vaan elämän koviakin paikkoja kohdatessamme meillä on läheinen, johon voimme tukeutua.

Itsensä hyväksyminen ja arvostaminen oman näköisenään on lahja itselle. Uskominen siihen, että olemme rakkauden arvoisia omana itsenämme. Meidän ei enää tarvitse yrittää olla jotain muuta kuin mitä olemme, joka vapauttaa valtavan määrän energiaa ja tuo helpotusta elämäämme. Aitona itsenä olemalla on mahdollista, että elämäämme tulee ihmisiä ja sellaista tekemistä, joka tekee meidät iloisiksi ja onnelliseksi.

TAUSTA

Sari Kailanko on avoin, rauhallinen ja positiivinen. Hän antaa tilaa asiakkaiden omille tunteille ja kokemuksille. Tavoitteena on ymmärtää yksilön ja parin tilannetta mahdollisimman hyvin molempien näkökulmasta. Kumppaneiden omat kokemukset saattavat olla hyvin erilaisia.

Sari saattaa hidastaa puhetta, jotta voidaan tutkia asiakkaiden prosessia lähemmin. Hän on kiinnostunut ja kannustaa yhdessä tutkimaan, mitä esimerkiksi yksittäisissä vaikeissa hetkissä tai riidoissa oikein tapahtuu, miten siinä reagoidaan ja löytyykö riitatilanteissa piirteitä, jotka mahdollisesti toistuvat samanlaisena kerrasta toiseen. Pysähdytään myös tutkimaan, minkälainen olo on näissä tilanteissa ja näiden jälkeen sekä miten tilanteet päättyvät.

Sari on tehnyt tutkimustyötä Tunnekeskeisessä pariterapiassa, josta hän kirjoitti väitöskirjan Jyväskylän yliopistoon vuonna 2022. Hän on julkaissut kolme tieteellistä artikkelia tunnekeskeisestä pariterapiasta kansainvälisissä alan julkaisuissa nimeltä Journal of Marital and Family Therapy (JMFT) ja International Journal of Systemic Therapy. Hän antaa parisuhdeneuvontaa tunnekeskeisessä lähestymistavassa pareille ja yksilöille. Hän on osallistunut useampiin Tunnekeskeisen pariterapian (englanniksi EFT) koulutuksiin; Sue Johnsonin 6-viikon Tunnekeskeisen pariterapian kurssi verkossa 2016, kouluttaja Hanna Pinomaan pitämä Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi, 4pv, 2016, James Thomasin ´Kiintymys, tunnekeskeinen pariterapia ja traumatyöskentely’ -kurssi, 3pv, 2017, Tunnekeskeisen parisuhdekurssin ohjaajakoulutus, 2pv, 2017, EFT International Summer School, 4pv, 2019 Lontoossa, Kathryn Rheemin ja Jennifer Oldenin pitämä EFT Cafe: Experiencing Scale, 4krt, 2019  ja Tunnekeskeisen pariterapian syventävän EFT Core Skills -kurssin, 8pv, Lontoossa 7/2019-1/2020. Vuonna 2021 hän osallistui yksilöille suunnattuun tunnekeskeiseen (EFIT I ja II) koulutuksiin. Kyseessä ei ole psykoterapia. Joissain tilanteissa, esimerkiksi, jos näyttäisi olevan tarvetta henkilökohtaiselle Kela-terapialle, hän saattaa ohjata kääntymään ammattilaisen puoleen.   

Tunnekeskeisessä pariterapiassa keskitytään parin vuorovaikutukseen ja turvallisen tunneyhteyden rakentamiseen. Pari oppii yhdessä tunnistamaan ja pysäyttämään negatiivisen riidan kehän, joka vie hallitsemattomana paria yhä kauemmaksi toisistaan. Kun pari osaa vaikuttaa omiin riitoihinsa positiivisesti ja kumppanit alkavat jälleen luottamaan toisiinsa, niin parin välinen yhteys syvenee. Pari pystyy jakamaan herkempiä tai mahdollisia kipeitä asioita, joita suhteen aikana on tapahtunut. Voidaan ilmaista myös toiveita läheisyydestä ja seksuaalisuudesta siten, että toinen pystyy pysymään avoimena vastaanottamaan toiveita ja vastaamaan toisen tarpeisiin. Avoimuus, arvostus, läheisyys ja rakkaus toista kohtaan lisääntyvät. Hyväksytään ja rakastetaan toista omana itsenään.

Sari on valmistunut psykologian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta ja psykologian maisteriksi Bergamon yliopistosta Italiasta. Hän on laillistettu psykologi Suomessa. Hän on opiskellut englanniksi ja puhuu sitä sujuvasti. Hän on asunut myös USA:ssa ja Japanissa sekä matkustanut eri puolilla maailmaa. Hän arvostaa muita kulttuureita ja työskentelee mielellään monikulttuuristen parien kanssa englanniksi.

Sarin terapiaopinnot koostuvat kehollisista ja luovista terapiamuodoista. Hän on opiskellut luovia terapiamuotoja, tanssi-liiketerapiaa, ekspressiivistä taideterapiaa ja ryhmätaideterapiaa kutakin vuoden kestävät metodiopinnot vuosina 2015-2018 ja lisäksi käynyt Sensomotorisen psykoterapia tasot I ja II, jossa pysähdytään kuuntelemaan kehon viestejä. Tilanteesta riippuen Sari saattaa ehdottaa kehollisia harjoituksia tai kuvan käyttämistä osana prosessia. Voit asiakkaana myös itse ehdottaa liikkeen tai kuvan käyttämistä.  Tunnetyöskentelyä ja -prosessointia yksilöiden kanssa hän on opiskellut The Journey Practitioner-ohjelmassa 4/2017-11/2018.

Asiakkaiden palaute on Sarille tärkeää ja prosessin aikana Sari pyytääkin useamman kerran asiakkailta palautetta istunnoista. Alussa asiakkaiden kanssa asetetaan yhdessä tavoitteet prosessille. Istunnon jälkeisen kirjallisen tai suullisen palautteen avulla tavoitteena on yhdessä varmistaa, että keskitymme juuri asiakkaille tärkeisiin asioihin ja että työskentelytapa on sopiva. Arvioinnin avulla voidaan myös yhdessä seurata, miten asiakkaat edistyvät omassa prosessissaan.

 

Sari Kailanko

KTM, PsT, laillistettu psykologi

 

 

YHTEISTYÖ:

PARISUHDEKURSSEJA JA YRITYKSILLE SUUNNATTUJA PALVELUITA

Sari tekee yhteistyötä Iiron Leinon kanssa. Järjestämme yhdessä parisuhdekursseja, joista on lisää tietoa parisuhdekurssi -sivulla. Taustaltaan Iiro on vaativan erityistason perhepsykoterapeutti ja hänellä on pitkä kokemus työskentelystä parien kanssa. Lisätietoa hänestä löytyy Psykoterapiakeskus Jukolan nettisivulta.

https://www.psykoterapiakeskusjukola.fi/

 

Lisätietoja

Pin It on Pinterest