Tietoa yrityksestä

TAVOITTEEMME

Päämääränämme on olla auttamassa jokaista löytämään jälleen ilo omaan elämäänsä ja hyvä olo omissa tärkeissä ihmissuhteissa.

Meille tärkeä ihmissuhde voi parhaimmillaan tuoda elämäämme turvallisuutta ja voimme luottaa siihen, että emme ole yksin, vaan elämän koviakin paikkoja kohdatessamme meillä on läheinen, johon voimme tukeutua.

Itsensä hyväksyminen ja arvostaminen oman näköisenään on lahja itselle. Uskominen siihen, että olemme rakkauden arvoisia omana itsenämme. Meidän ei enää tarvitse yrittää olla jotain muuta kuin mitä olemme, joka vapauttaa valtavan määrän energiaa ja tuo helpotusta elämäämme. Aitona itsenä olemalla on mahdollista, että elämäämme tulee ihmisiä ja sellaista tekemistä, joka tekee meidät iloisiksi ja onnelliseksi.

TAUSTA

Terapeuttina Sari Kailanko on avoin, rauhallinen ja positiivinen. Hän antaa terapiassa tilaa asiakkaiden omille tunteille ja kokemuksille. Tavoitteena on ymmärtää yksilön ja parin tilannetta mahdollisimman hyvin molempien näkökulmasta. Kumppaneiden omat kokemukset saattavat olla hyvin erilaisia.

Sari saattaa hidastaa puhetta, jotta voidaan tutkia asiakkaiden prosessia lähemmin. Hän on kiinnostunut ja kannustaa yhdessä tutkimaan, mitä esimerkiksi yksittäisissä vaikeissa hetkissä tai riidoissa oikein tapahtuu, miten siinä reagoidaan ja löytyykö riitatilanteissa piirteitä, jotka mahdollisesti toistuvat samanlaisena kerrasta toiseen. Pysähdytään myös tutkimaan, minkälainen olo on näissä tilanteissa ja näiden jälkeen sekä miten tilanteet päättyvät.

Sari on kouluttautunut ja tehnyt tutkimustyötä Tunnekeskeisessä pariterapiassa. Hän on Suomen tunnekeskeisen pariterapiayhdistyksen perustaja- ja hallituksen jäsen. Hän valmistelee väitöskirjaa Tunnekeskeisestä pariterapiasta. Tunnekeskeisessä pariterapiassa keskitytään parin vuorovaikutukseen ja turvallisen tunneyhteyden rakentamiseen. Pari oppii yhdessä tunnistamaan ja pysäyttämään negatiivisen riidan kehän, joka vie hallitsemattomana paria yhä kauemmaksi toisistaan. Kun pari osaa vaikuttaa omiin riitoihinsa positiivisesti ja kumppanit alkavat jälleen luottamaan toisiinsa, niin parin välinen yhteys syvenee. Pari pystyy jakamaan herkempiä tai mahdollisia kipeitä asioita, joita suhteen aikana on tapahtunut. Voidaan ilmaista myös toiveita läheisyydestä ja seksuaalisuudesta siten, että toinen pystyy pysymään avoimena vastaanottamaan toiveita ja vastaamaan toisen tarpeisiin. Avoimuus, arvostus, läheisyys ja rakkaus toista kohtaan lisääntyvät. Hyväksytään ja rakastetaan toista omana itsenään.

Sari on valmistunut psykologian maisteriksi Bergamon yliopistosta Italiasta. Hän on opiskellut englanniksi ja puhuu sitä sujuvasti. Hän on asunut myös USA:ssa ja Japanissa sekä matkustanut eri puolilla maailmaa. Hän arvostaa muita kulttuureita ja työskentelee mielellään monikulttuuristen parien kanssa englanniksi.

Sari on opiskellut myös sensomotorista psykoterapiaa, jossa pysähdytään kuuntelemaan myös kehon viestejä, ja luovia terapiamuotoja, kuten tanssi-liiketerapiaa ja taideterapiaa. Tilanteesta riippuen Sari saattaa ehdottaa kehollisia harjoituksia tai kuvan käyttämistä osana terapiaprosessia. Voit asiakkaana myös itse ehdottaa liikkeen tai kuvan käyttämistä terapiassasi.

Asiakkaiden palaute on Sarille tärkeää ja terapiaprosessin aikana Sari pyytääkin useamman kerran asiakkailta palautetta terapiaistunnoista. Alussa asiakkaiden kanssa asetetaan yhdessä tavoitteet terapiaprosessille. Istunnon jälkeisen kirjallisen tai suullisen palautteen avulla tavoitteena on yhdessä varmistaa, että keskitymme juuri asiakkaille tärkeisiin asioihin ja että terapeutin työskentelytapa on sopiva. Arvioinnin avulla voidaan myös yhdessä seurata, miten asiakkaat edistyvät omassa prosessissaan.

Sari Kailanko, pariterapeutti, psykologi

Suomen tunnekeskeisen pariterapiayhdistyksen hallituksen jäsen 

 

YHTEISTYÖ:

PARISUHDEKURSSEJA JA YRITYKSILLE SUUNNATTUJA PALVELUITA

Sari tekee yhteistyötä Iiron Leinon kanssa. Järjestämme yhdessä parisuhdekursseja, joista on lisää tietoa parisuhdekurssi -sivulla. Taustaltaan Iiro on vaativan erityistason perhepsykoterapeutti ja hänellä on pitkä kokemus työskentelystä parien kanssa. Lisätietoa hänestä löytyy Psykoterapiakeskus Jukolan nettisivulta.

https://www.psykoterapiakeskusjukola.fi/

 

Lisätietoja

Pin It on Pinterest