Tunnekeskeinen lähestymistapa pareille

Tuntuuko, ettei oma kumppanisi ymmärrä? Tuntuuko, että riidat jäävät auki? Koetko, että jäät yksin, kaipaisit läheisyyttä tai olette ajautumassa erilleen? Toivotte, että voitte uudelleen löytää yhteisen ymmärryksen ja läheisyyden. Tavallisesti prosessi pitää sisällään noin 15-30 käyntikertaa. Tarjolla myös etäyhteydellä kotisohvalle.

Kun tunnemme, ettei oma kumppani ymmärrä minua, erimielisyydet ja riidat jäävät auki tai välttelemme toistemme kohtaamista, alkaa usein hiljalleen tapahtua eriytymistä. Huomaamattamme, luottamus toiseen saattaa vähentyä.   Alamme usein keskittämään enemmän huomiota muualle, kuten työhön, omiin harrastuksiin tai lapsiin, jossa saamme positiivista palautetta ja huomiota. Oma hyvinvointimme ja tyytyväisyytemme parisuhteessa vähentyy. Jo ensimmäiset merkit havaittuasi, olisi hyvä ottaa asia puheeksi ja hakea ulkopuolista apua, jos kahdestaan ei päästä toivotulla tavalla eteenpäin.

Mikäli tilanne jatkuu, se laajenee usein koskemaan arkea, läheisyyttä, seksuaalisuutta. Samanaikaisesti molemmat yrittävät poistaa pahaa oloaan erilaisin tavoin. Osa lisää harrastuksiin tai työhön käytettyä aikaa, osa lisää alkoholin käyttöä tai osalla saattaa tulla muita suhteita mukaan esimerkiksi työpaikalta. Kun parisuhteessa on hankalaa, olemme herkkiä erilaisille vaikutuksille ja saatamme ajautua tilanteisiin, jotka edelleen vaikeuttavat ja vahingoittavat parisuhdettamme.

Saatamme ajautua niin syvälle ja tuntea olomme niin toivottomaksi, että tuntuu ettei muuta ratkaisua ole kuin eroaminen. Tässä vaiheessa omat tunteet kumppania kohtaan ja yhteys kumppaniin ovat usein ohuita, koska kumppani on meille tärkeiden asioiden ja ajankäytön ulkopuolella.  Viimeistään tässä vaiheessa ne parit, jotka eivät halua luovuttaa taistelematta oman parisuhteen ja mahdollisesti myös lasten puolesta, hakeutuvat parisuhdeneuvontaan.

 

Katso video ”Mitä ensimmäisellä käynnillä tapahtuu?”

play-sharp-fill

Tunnekeskeisessä lähestymistavassa tutkitaan parisuhteen vuorovaikutusta ja taustalla vaikuttavia tunteita. Tavoitteena on hahmottaa erimielisyyksien ja riitojen taustalla oleva prosessi, ns. negatiivinen vuorovaikutuksen kehä ja oppia hallitsemaan sen haitallista vaikutusta parisuhteelle. Näin tilaa jää parantaa keskinäistä yhteyttä ja läheisyyttä parisuhteessa.

Ulkopuolisen läsnä ollessa on mahdollista turvallisessa ilmapiirissä myös tutkia yhdessä ajatuksia mahdollisesta eroamisesta ja mitä se tarkoittaisi molemmille. Voidaan sopia, että pysähdytään yhdessä tien haaraan, joka jättää mahdollisuuden joko jatkaa yhdessä tai erillään eteenpäin. Tutkitaan yhteistä matkaa, niitä erilaisia hyviä ja toisaalta vaikeita paikkoja, joita on tullut vastaan vuosien varrella. Katsotaan mitä niissä hetkissä tapahtui. Mikä oli se tilanne, jossa minua sattui tai jossa loukkaannuin, ja mitä siinä oli minulle tärkeää. Tutkitaan, miten meidän erimielisyydet ja riidat syntyvät ja mikä on minun oma roolini niissä tilanteissa. Oman roolin ymmärtäminen on tärkeää, sillä myös mahdollisessa tulevassa parisuhteissa, saatan löytää itseni toistamassa samanlaista tapaa käyttäytyä ja löydänkin itseni vastaavasta tilanteesta, kun edellisessäkin parisuhteessa.

#parisuhdeneuvonta

 

Lisätietoja

Pin It on Pinterest