Henkilökohtainen coach, ohjaus- ja neuvonta

Poikkeuksellinen aika, yllättävät uhat ja elämän kriisit ja muutostilanteet kuormittavat mieltämme. Psykologin etävastaanotolle saat ajan helposti ja nopeasti.

 

 

OHJAUS- JA NEUVONTA ELÄMÄN KRIISEISSÄ JA MUUTOSTILANTEISSA

Elämän aikana kohtaamme erilaisia muutostilanteissa ja henkilökohtaisia kriisejä. Suuntaamme yhdessä terapeuttista keskustelua, ohjausta tai neuvontaa juuri sinun tilanteeseesi liittyen. Ilmapiiri on avoin, turvallinen ja luottamuksellinen.

Psykologin vastaanotolle voi tulla keskustelemaan esimerkiksi mielialaoireista, masennuksesta, ahdistuksesta, stressistä, uupumuksesta, jännittämisestä, peloista tai vaikeasta elämäntilanteesta. Tapaamiselle voi tulla myös parisuhteeseen liittyen. Voit saada tukea, neuvoja ja ohjausta oman elämän kriisitilanteissa. Vastaanotolle saa tulla ilman lähetettä.

Tällä hetkellä koronaviruksen tuoma poikkeuksellinen tilanne, terveydelliset ja mahdollisesti taloudelliset uhat kuormittavat mieltämme.  Voimme kuitenkin vaikuttaa oman mielemme hyvinvointiin. Otathan yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

TUNNETYÖSKENTELY JA TÄRKEÄT IHMISSUHTEET

Elämän varrella meillä on erilaisia läheisiä tärkeitä ihmissuhteita, esimerkiksi vanhempiimme, puolisoomme, lapsiimme tai työpaikalla. Läheiset ihmissuhteet saattavat herättää meissä voimakkaitakin tunnereaktioita, emmekä ole edes tietoisia siitä, miksi reagoimme niin voimakkaasti. Toisaalta voi olla, että emme tunne mitään tai reagoi mihinkään tunteella, vaan arvostamme rauhallisuutta ja asiallista keskustelua asioista. Oma kiintymyssuhdehistoriamme ja opitut selvitymistavat, jotka ovat usein tiedostamattomia automaattisia reaktioita, tulevat esille läheisissä ihmissuhteissa. Saatamme ihmetellä sitä, miksi toiset toimivat niin eri tavalla, emmekä ymmärrä toisiamme tai ajaudumme ristiriitoihin. Kuitenkin me haluaisimme tai joskus saatamme olla pakotettuja tulemaan toimeen näiden läheisten ihmisen kanssa mahdollisimman hyvin. Vaikeudet läheisissä ihmissuhteissa saattavat syödä valtavasti energiaamme, voimavarojamme tai aiheuttaa jopa unettomuutta. Tutkimalla uteliaasti, avoimella mielellä omia reagointitapojamme ja tunteitamme, tulemme tietoisesti omasta osuudestamme vuorovaikutustilanteissa. Voimme yhdessä käydä läpi näitä ihmissuhteita, vaikeita tilanteita ja omia tunteita. Tämä prosessi kasvattaa omaa tietoisuuttamme, itsetuntemusta ja sietokykyämme, sekä laajentaa selviytymiskeinojamme että avaa uusia näkökulmia tilanteeseemme. Olen täällä auttamassa sinua, kun tarvitset sitä.

 

Lisätietoja

 

 

Pin It on Pinterest